เทปกระดาษกาว


  • เทปกาวย่น.jpg
    เทปกระดาษกาวย่นเหมาะสำหรับงานแปะติดทั่วไป สามารถใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรม และสำนักงาน เช่น งานพ่นสี ตกแต่งขอบมุมกรอบรูป เข้าเล่มรายงาน ลอกออกได้ ไม่ทิ้งคราบกาว

  • กระดาษกาวเรียบ.jpg
    เทปกระดาษกาวเรียบ เหมาะสำหรับงานทา หรือพ่นสี ที่ต้องการเส้นขอบเรียบ คม ทนอุณหภูมิ และไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกเทปออก หรือใช้กับงานติด ต่อ ซ่อมเเซมชิ้นงาน อเนกประสงค์
Visitors: 63,665