เครื่องขัด 3M 3125

 ใช้ในงานขัดสี หรือระบบซ่อมสี ใช้ร่วมกับกระดาษทรายกลม 3M 466LA  Trizact™

Visitors: 63,670