เครื่องขัดคองอ

เป็นเครื่องขัดที่ใช้กับงานเฉพาะรูปแบบเช่นงานขัดพื้นที่เล็ก (Roloc  Sanding Disc Tools)

Visitors: 59,091