เครื่องขัดคอตรง

มีหลากหลายขนาดและความเร็วรอบ  เพื่อขัดปรับแต่งหรือทำความสะอาดผิวในบริเวณ  ที่ยากต่อการเข้าถึง

Visitors: 63,670