ล้อผ้าทราย

สำหรับงานขัด

  • Mini PG Wheel (ล้อผ้าทรายแบบมีแกน).jpg
    ประกอบด้วย แกน 6 มม. สำหรับการใช้งานกับเครื่องขัดคอตรงมีหลากหลายขนาดและเบอร์ให้เลือกใช้ ตั้งแต่ เบอร์60, 80, 100, 120, 180, 240 และ 320 ขนาดกว้าง x สูง 25 mm. x 25 mm. เป็นต้นไป

  • PG Wheel (ล้อผ้าทราย).jpg
    สำหรับงานขัดทั่วไปที่ใช้กับเครื่องมอเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องขัดเฉพาะทางสำหรับขัดท่อcenterless grinding machine เลือกใช้เบอร์ได้ตั้งแต่เบอร์60, 80, 100, 120, 180, 240 และ320 ขนาดมีตั...
Visitors: 63,670