Roloc กระดาษทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว


 

เพื่องานขัดที่เน้นเฉพาะจุดพื้นที่เล็กๆปกป้องพื้นที่โดยรอบสะดวกสบายด้วยจุกเกลียวสำเร็จที่เพียงแค่หมุนใส่เข้าไปในแป้นมีผ้าทรายให้เลือกใช้เหมาะกับวัสดุประเภทต่างๆมีขนาดให้เลือกทั้ง 2 นิ้วและ 3 นิ้วเพื่องานขัดที่เน้นเฉพาะจุดพื้นที่เล็กๆปกป้องพื้นที่โดยรอบสะดวกสบายด้วยจุกเกลียวสำเร็จที่เพียงแค่หมุนใส่เข้าไปในแป้นมีผ้าทราย 977F , 577F และ240A ให้เลือกใช้เหมาะกับวัสดุประเภทต่างๆและมีขนาดให้เลือกทั้ง 2 นิ้วและ 3 นิ้ว

Visitors: 59,085