สายพานขัด สก๊อตช์-ไบรต์

สายพานสามารถเลือกใช้ได้ตามขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงาน หรือเครื่องขัดสายพาน เพื่อขัดแต่งผิว เกลี่ยผิวโลหะที่หลากหลายชนิด ด้วยเส้นใยที่เหนียวและยึดหยุ่นเป็นพิเศษ ทำให้สามารถควบคุมการขัดไม่ให้กัดกินชิ้นงานจนเสียรูป และช่วยลดขั้นตอนในการขัด มีให้เลือก 3 เกรด คือ หยาบ (A CRS) , กลาง (A MED) และ ละเอียด (A VFN) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือลม และขนาดใหญ่ ใช้สำหรับเครื่องขัดสายพานตั้งพื้น


  • สายพานขัด สก๊อตช์-ไบรต์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือลม 1.jpg
    เหมาะสำหรับขัดแต่งงานที่ต้องการปรับ แต่งผิวในบริเวณจำกัด เพื่อประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดจากการขัดโดยเป็นการขัดที่นำเครื่องขัดและสายพานเข้าไปหา ชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย แล...

  • สายพานขัด สก๊อตช์-ไบรต์ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับเครื่องขัดสายพานตั้งพื้น1.jpg
    เหมาะสำหรับท่านที่มีเครื่องขัดสายพานตั้งโต๊ะเดิมอยู่แล้ว ช่วยเรื่องการลดขั้นตอนการขัดหลายเบอร์ให้เหลือน้อยลง และยืดเวลาการเปลี่ยนสายพานขัด เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนานกว่าสายพานผ้า...
Visitors: 59,091