กระดาษทรายขัดแห้ง 223U

223U 9"x11" เบอร์ 180

พิเศษ 7.5 บาท/แผ่น 
จากเดิม 8.3 บาท

(รวม VAT แล้ว)

Visitors: 46,046