3M 16-102 น้ำยาทำความสะอาดหน้าสัมผัส

3M 16-102 น้ำยาทำความสะอาดหน้าสัมผัส

เหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ หรือหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า จุดต่อสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊ก สวิตซ์ แจ็ค เบรกเกอร์ รีเลย์ ในชุดควบคุมมอเตอร์ ระเหยได้เร็วโดยไม่ทิ้งคราบ และไม่มีส่วนผสมของสาร CFC ซึ่งเป็นตัวการทำลายสภาพแวดล้อม
Visitors: 35,193