Scotchfil™

Scotchfil™

สก็อตช์ฟิล™ เป็นเทปที่หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ เนื้อเทปอ่อนนิ่มและยืดหยุ่น ใช้พันหรือพอกบริเวณพื้นผิวที่ขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ เช่น บริเวณ Bolt และ Bus Bar ให้เรียบขึ้นรวมทั้งใช้พันเพื่อป้องกันความชื้นและเป็นฉนวนได้ถึงระดับแรงดัน 600 Volt อีกด้วย

Visitors: 44,973